پاورپوينت کامل و جامع با عنوان نگرش ها و چگونگي تکوين آن ها در 75 اسلايد


       نگرش عبارت است از ترکیبی از باور‌ها و هیجان‌هایی که شخص را پیشاپیش آماده می‌کند تا به دیگران، اشیا و گروه‌های مختلف به شیوهٔ مثبت یا منفی نگاه کند. نگرشها ارزیابی از اشیا را خلاصه می‌کنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می‌گیرند. نگرش را می‌توان بر حسب نظریه‌های یادگیری و رویکرد شناختی تعریف کرد. در هر یک از این نظریه‌ها مفهوم نگرش به گونه ای متفاوت تعریف می‌شود و هر یک از جنبه‌های متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار می‌دهد. گوردون آلپورت(۱۹۳۵) نگرش را چنین تعریف کرده‌است: «نگرش یک حالت آماد

ادامه مطلب  
پاورپوينت کامل و جامع با عنوان نگرش ها و چگونگي تکوين آن ها در 75 اسلايد


       نگرش عبارت است از ترکیبی از باور‌ها و هیجان‌هایی که شخص را پیشاپیش آماده می‌کند تا به دیگران، اشیا و گروه‌های مختلف به شیوهٔ مثبت یا منفی نگاه کند. نگرشها ارزیابی از اشیا را خلاصه می‌کنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می‌گیرند. نگرش را می‌توان بر حسب نظریه‌های یادگیری و رویکرد شناختی تعریف کرد. در هر یک از این نظریه‌ها مفهوم نگرش به گونه ای متفاوت تعریف می‌شود و هر یک از جنبه‌های متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار می‌دهد. گوردون آلپورت(۱۹۳۵) نگرش را چنین تعریف کرده‌است: «نگرش یک حالت آماد

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان سیر تاریخی تکوين نظریه های مدیریت


پاورپوينت با عنوان سیر تاریخی تکوين نظریه های مدیریت  در فرمت پاورپوينت . 38 اسلايد قابل ویرایش سیر تاریخی تکوين نظریه های مدیریت (دوره قدیم یا کهن)تاریخنظریه پرداز یا عاملابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد5000 سال قبل از میلادسومریهاتأکید بر ضرورت حفظ سوابق به مثابه یک فن کنترل4000 سال قبل از میلادمصریهااهتمام به امور طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل در ساخت اهرام ثلاثه.4000 سال قبل از میلادچینیهااقدام به ساخت دیوار بزرگ 1500 مایلی در چین2700 سال قبل از میلادمصریهاتشخیص ضرورت و اهمیت برخورد منصفانه و صادقانه در مدیریت و استفاده از مصاحبه برای روان درمانی.2600 سال قبل از میلادمصریهااستفاده از عدم تمرکز در سازماندهی2000 سال قبل از میلادمصریهاتشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برا

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع مدیریت نگرش ها و ارزش ها


دانلود پاورپوينت با موضوع مدیریت نگرش ها و ارزش ها، در قالب pptx و در 26 اسلايد، قابل ویرایش، شامل: تعریف ارزشویژگی های اصلی ارزش هاانواع ارزش هاسطوح مختلف ارزش هاگرایش های استراتژیکی رفتار در گونه های مختلف استراتژیکتعریف نگرش (Attitude)تفاوت نگرش و احساساتسه مؤلفه در تعریف نگرشتأثیر نگرش بر رفتاررویكرد کل‌نگر و تکلیف‌گرا  در مقابل رویكرد جزءنگر و تثبیت‌گراکارکردهای نگرشمنشأ های ایجاد نگرشروش های تغییر نگرشمدیریت بر مبنای ارزش هاارتباط بین باورها ، ارزش ها ،نگرش هامتغیرهای تعدیل کننده نگرشهانظریه ناهمسانی شناختیعوامل تعیین کننده در کاهش ناهمسانی هاانواع مقیاس های سنجش نگرشنگرش های کاری قسمتی از متن:ارزشها بیانگر عقاید راسخ نسبت به اعمال ، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به

ادامه مطلب  
قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد


قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند.شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.این شورامرکب از 12 نفراست.6نفرفقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند۶نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی شدند مقاله با این فرضیه آغاز می‌گردد که حکومت‌داری خوب برای اجرا نیازمند نهادی زیربنایی و مؤثر بنام قوه مقننه به شکلی کارکرد گرایانه است که بخش مرکزی مجموعه‌ای از نهادهای حکومت‌داری خوب محسوب می‌گردد.پیش درآمد(1) &nbs

ادامه مطلب  
پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواج - 27 اسلايد


پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواج•چیستی ازدواج

ادامه مطلب  
پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواج - 27 اسلايد


پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجاین فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:•چیستی ازدواج

ادامه مطلب  
پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواج - 27 اسلايد


پاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجپاورپوينت سه سئوال اساسی در ازدواج چیستی چرایی و چگونگي ازدواجاین فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:•چیستی ازدواج

ادامه مطلب  
پاورپوينت چگونگي تکمیل فرم های هوشبری - 15 اسلايد


پاورپوينت چگونگي تکمیل فرم های هوشبریپاورپوينت چگونگي تکمیل فرم های هوشبریپاورپوينت چگونگي تکمیل فرم های هوشبریپاورپوينت چگونگي تکمیل فرم های هوشبریاین فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:¡گزارش بیهوشی

ادامه مطلب  
طرح های جامع ( Comprehensive Plans)


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوينت در 31 اسلايد به صورت متنی همراه با عکس و جدول و نمودار میباشد.از جمله مطالب فایل دانلودی:مبانی نظریضرورت تهیه طرح جامعمبانی نظری طرح های جامعتکوين الگوی برنامه‌ریزی جامع و طرح‌های جامعکلیات طرح جامعفرآیند تهیه طرح جامع از دیدگاه گدسعوامل دخیل در تهیه طرح جامع از دید گدسویژگی‌های برنامه‌ریزی جامعطرح جامع آمستردامنقشه نهایی برای آمستردام جنوبی – برلاگه 1915طرح برلاگه برای آمستردام جنوبیطرح جامع گسترش شهر آمستردام هلندویژگی های طرح جامع شهر آمستردام هلندنقدی بر طرح جامع سنتیبررسی و ارزیابی تجارب پیشروان اولیه‌ی برنامه‌ریزی شهری از نظر ...خصایل اصلی برنامه‌ریزی جامع – عقلیمشکلات طرح‌های جامع شهری به طور کلیانتقادی بر طرح جامع از دید لیندبلومبررسی طرح ج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1