پروژه نحوه طبقه‌بندی مجموعه داده ها را با استفاده از شبکه عصبی در نرم افزار متلب

پروژه نحوه طبقه‌بندی مجموعه داده ها را با استفاده از شبکه عصبی در نرم افزار متلب

دراین پروژه می‌خواهیم نحوه طبقه‌بندی مجموعه داده ها را با استفاده از شبکه عصبی در نرم افزار متلب یاد بگیریم. به این‌صورت که یک مجموعه داده را با پارامترهای مختلف تست کرده و نتایج آن را به‌دست می‌آوریم. پارامترهایی‌که باید تست شوند عبارتند از: تعداد نرون‌ها و تعداد لایه‌های شبکه عصبی.

در این پروژه ازمجموعه داده  labor جهت طبقه‌بندی داده ها توسط شبکه عصبی در نرم‌افزار متلب استفاده شده است. این گزارش شامل 3 بخش مختلف می‌باشد.

دربخش اول به توضیح مجموعه داده مورد نظر می‌پردازیم به این صورت که این مجموعه داده چه ویژگی هایی را توصیف می‌کند و چه هدفی دارد و همچنین در ادامه برای استفاده از آن در شبکه عصبی به صورت یک ماتریس باید ویژگی های از نوع nominal  آن را توسط یک نرم‌افزار داده کاوی به ویژگی های numeric تبدیل نمود.

دربخش دوم طبقه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی صورت می‌پذیرد. که در این بخش از 10fold cross validation استفاده می نماییم.

در بخش سوم نتایج به‌دست‌آمده از تست شبکه عصبی با پارامترهای مختلف یعنی تعداد نرون‌ها و تعداد لایه‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

فایل دریافتی شامل فایل ورد گزارش پروژه و فایل متلب و دیتاست میباشد

 

 


خرید آنلاین